Tags
Antwoorden
People
Project
about

Dit thema behandelt de belangen die verschillende partijen hebben. Deze staan soms tegenover elkaar kunnen daardoor de samenwerking moeilijker maken.

about

Dit thema gaat over draagvlak van een project, niet alleen vanuit de omgeving en externe partijen maar ook draagvlak van participerende partijen, bijvoorbeeld voor een manier van werken of doelstelling.

about

Dit thema gaat over de veronderstelling dat een visie niet van begin tot eind van een project vast staat, maar dat het gaande weg gewijzigd kan worden.

about

Dit thema gaat over gewenste houdingen van personen binnen innovatieprocessen.

about

Dit thema gaat over twee type personen die beide belangrijk zijn binnen innovatieprojecten.

about

Dit thema gaat over persoonlijke reflectie van personen over hun rol in het project of ontwikkeling tijdens het project.

about

Dit thema gaat over samenwerking binnen een project

about

NoTheFlye Mobile Entertainment
Koekoek BV

Koekoek BV zet zich in voor meer en beter gebruik van creativiteit en de ontwikkeling van de creatieve industrie in de Venlose wijk Q4 en omgeving.

about

MijnBoer, directeur

Is een van de initiatiefnemers van het project Regionale Versketens. Is momenteel directeur van MijnBoer. Streeft ernaar om stad en platteland nader tot elkaar te brengen.

about

KnowHouse, co-innovator

Is projectleider van het project Streamlining Greenport Venlo.

about

BoerenAdvies BV

Betrokken bij de Betuwse Bloem als deelnemer van het kernteam.

about

FloraHolland, mederwerker

Is voorzitter van het Ondernemersinitiatief Greenport Venlo, waarin samenwerkingsverbanden ontstaan en leren van elkaar centraal staat.

about

“Bloeiende schakel in de Nederlandse tuinbouw”

In het landschappelijk fraaie Gelderse Rivierengebied bevinden zich vijf belangrijke tuinbouwclusters, te weten de teelt van champignons, laanbomen, fruit en bloemen & planten en groenten.
Elk cluster heeft een eigen cultuur en ontstaansgeschiedenis. De tuinbouw, in combinatie met aanverwante handel, logistiek en dienstverlening zorgt lokaal voor veel toegevoegde waarde en werkgelegenheid.

Door meer samenwerking, onderling en binnen de tuinbouwketen, willen de clusters hun gezamenlijke economische positie verder versterken. De ambitie is om de tuinbouw in het Rivierengebied op de (inter)nationale kaart zetten.

De Betuwse Bloem, een initiatief van ondernemers en de provincie Gelderland, is erop gericht om dit proces aan te jagen en te versnellen. Binnen de tuinbouwclusters vormen de ondernemers pacten met alle relevante partijen in hun regio en voeren een eigen verbeterprogramma uit. Het kernteam van de Betuwse Bloem stimuleert deze samenwerking in de clusters en coördineert (en faciliteert) een aantal overkoepelende, strategische projecten op het gebied van onder andere scholing, duurzaamheid en gebiedsprofilering.

website

about

Greenport Venlo is een economisch netwerk. Onderzoekers, onderwijsinstellingen, ondernemers, overheden en omgeving (consumenten) komen samen in het Greenporthuis om inspiratie op te doen. Om hun kennis over de ontwikkelingen in de agro- en foodsector te vergroten. En om vernieuwende ideeën voor te leggen aan andere netwerkpartners.

Greenport Venlo mag je vergelijken met een poort, zoals velen die kennen. Met dat verschil dat deze poort geen toegang biedt tot een gebouw, maar ondernemers en onderzoekers in contact brengt met partijen die kunnen helpen ideeën te verwezenlijken. Die samen nieuwe verbindingen kunnen leggen. En die elkaar terzijde staan bij de uitvoering van grensverleggende, maar ook grensoverschrijdende projecten.

website

about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about
about